Henriks CV

Senest redigeret: 08.08.2008

    Henrik (Taget i 05. November 2004)

Henrik Sørensen

1999: Lokomotivfører ved Railion på Maskindepot Padborg.

1993-1999: Lokomotivfører ved DSB på maskindepot Padborg.

1993 (16-01-1993): Lokomotivførerassistent ved DSB - Hold 13 i Århus (Jobbørsholdet - de ville have fyret os inden vi startede for de troede at de ikke havde brug for os. Kørt lige siden og de mangler stadig folk (2008)) 


Min daglige arbejdsplads.

Jeg er lokomotivfører, ansat ved Railion. Jeg gik over til Railion ved dets stiftelse i 2001.

Jeg hører til i Padborg og her er vi ca. 30, heraf 3 kvinder som er de eneste kvindelige lokomotivfører ved Railion. Der er desvære sendt nogle tilbage (Rationalisering pga underskud) og nogle har selv søgt tilbage til DSB. Jeg har valgt at blive udlånt til det Railion. Jeg mente at det var bedst at beholde min tjenestemandsansættelse. (Man kunne blive overenskomstansat. Man er bedre lønnet som overenskomstansat.) Vi er lidt lavt lønnet i forhold til en faglært uden for staten. ca. 250000 kr. efter 8 års ansættelse for mig.  Her ud over er der jo min statspension. Når man er udlånt er man egentlig ansat ved Railion men har de samme regler for tjenestemænd. Man beholder bare sin tjenestemands ansættelse ved staten. Man har derfor mulighed for at søge tilbage til DSB, og her blive ved med at være tjenestemand 

Jeg kører nu kun nu godstog. Der er en fin løsning. Vi har det godt. Vi har mange tjenester, hvor vi kun kører tog den ene vej og rejser så bare som passager den anden vej. Pga. dette så kan vi tjene en masse tid, komme før hjem end tjenesten siger. Jeg kalder det selvregulerende lønforhøjelse. Vi er egentlig meget fleksible på denne måde. Vi kan køre forsinkede tog uden at få overarbejde, og de behøver ikke at disponere om, når vi ikke har noget tog den anden vej. Vi forsinker heller ikke et tog, vi skulle have kørt tilbage, når vi kun kører tog den ene vej. Mange siger, at det ikke må kunne være en særlig god forretning. Nej, ellers må de jo tjene godt, på det vi kører.

Jeg møder og slutter altid i Padborg. Godstog kører vi primært:  Padborg  - Nyborg/Korsør/Ringsted, Padborg - Fredericia og lidt Padborg - Århus. Jeg må køre diesellokomotiverne MZ og MY og de elektriske lokomotiver EA og EG. EG er det nyeste Lokomotiv, som er sat i drift i år 2000. Et meget stærkt lokomotiv. Det kan køre på Dansk og tysk/ svensk strøm. Det kører i dag mellem Malmø (Sverige) og Padborg (Den dansk/tyske grænse)/Hamborg(Tyskland). I Padborg skifter man så lokomotiv til et tysk El lokomotiv hvis det ikke er et EG lokmotiv som fortsætter til Hamborg. Hvis det fortsætter er det tyske lokomotivfører, der kører dem fra den danske grænse i Padborg og ned til Maschen ved Hamborg. Maschen er Europas største rangerbanegård. 

Jeg er uddannet på hold LFU 12 i Århus. Jobbørsholdet. Vi skulle have været fyret inden vi var startet, men da de havde sendt vores ansættelses papirer til os mente fagforeningen at vi måtte få uddannelsen. Vi skulle så have været på jobbørs efter end uddannelse. Lidt dårlig planlægning og spare tider havde sikkert gjort, at vi ikke skulle være ansat. Vi har alle kørt fra dag 1 efter uddannelse. Der var brug for os. Jeg har været Lokomotivfører siden jan. 1993. Det er et meget spændende job. Man skal bare kunne lide skiftende arbejdstider. 2 uger kan se sådan ud:

Mandag: 2305/0625 (tirsdag) Tirsdag: Fri 0625 og fri resten af dagen Onsdag: 1510 til 0005  Torsdag: 1600/0000 Fredag: Fridag Lørdag: Fridag Søndag: Fridag
Mandag: Fridag Tirsdag: 1714/0120 (onsdag) Onsdag: 2236/0625 (torsdag) Torsdag: 2028/0418 (fredag) Fredag: Fri 0418 og fri resten af dagen Lørdag: 0650/1518 Søndag: Fridag

Det veksler hele tiden. Hvis man har prøvet det, er det godt ellers finder man et andet arbejde. Man passer sig selv. Bare man møder til tiden og passer sine tog, så er der ingen der blander sig.

Jeg frygter, at der kan blive uro omkring passager togs kørslen og flere udliciteringer. Uro, som den i Sverige, vil jeg helst undgå og tror derfor, at der bliver mere ro, nu når jeg valgte at gå over til Railion.

Da jeg var ved DSB kørte jeg med passagerer på strækningen fra Padborg og Sønderborg til Fredericia, Odense og Nyborg. Vi kørte ikke meget til Sjælland på daværende tidspunkt, kun nogle enkelte ture til Korsør. Jeg køret IC3 (diesel intercitytog), ER (Elektrisk intercitytog) og MR tog. Vi havde også enkelte lokomotiv trukne tog både med EA og MZ. Jeg var ved DSB fra jan. 1993 - juni 2001. 


Railion

DSB gods blev i Juni 2001 skilt ud af DSB. DSB gods hedder nu Railion Danmark A/S. Railion består udover os i Danmark af de forhenværende statslige godsselskaber fra Holland og Tyskland ( DB Cargo ). De blev sammenlagt i januar 2000. Adskillelsen i Danmark foregik sammen med køreplanskiftet 15.06.2001.  De skulle bruge 250 lokomotivfører på landsplan og det fik de knap. Ca. 240 fik de. Man havde valget om at gå over til Railion eller blive ved DSB. .Der er siden sket flere tilpasninger pga. underskud. Personale reduktioner nye Chefer.

DSB

Resten af Padborg depot, som ikke valgte at gå over til Railion, er i Tinglev. De kører Intercity tog i fra og til Odense/København og til Sønderborg. DSB passager har så sine egne lokomotivfører, og ca. 25 af dem hører til i Tinglev, som er det sydligste depot.

Det optimale havde været, at skille lokomotivførerne ud af DSB i et selvstændigt firma. Så kunne DSB og Railion eller andre fremtidige operatører på skinnerne, låne/leje lokomotivfører i dette firma. Så kunne vi have kørt både passager tog og godstog.


.Retur til forsiden